Jantina Kamphuis

Jantina is logopedist en eigenaar van de praktijk. Zij heeft een ruime ervaring in het screenen, onderzoeken en behandelen van kinderen. Jantina heeft gewerkt binnen peuterspeelzalen, het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Sinds 1 september 2014 werkt ze in de praktijk.

Mirjam Hummel

Mirjam heeft gewerkt in de preventieve logopedie, waar ze ervaring heeft opgedaan met het screenen en onderzoeken van kinderen en het begeleiden van ouders en leerkrachten. Daarna heeft Mirjam, als vervangster, in enkele logopediepraktijken gewerkt. Ze is, naast logopedist, ook gastouder. Mirjam werkt sinds april 2016 voor Logopedie Kind en Jeugd.

Jantien Siebring

Jantien is sinds 2014 logopedist, heeft diverse waarnememingen gedaan in logopedische praktijken n is sinds oktober werkzaam bij Logopedie Kine en Jeugd. Jantien werkt ook in de logopediepraktijk in de stad Groningen. Ze heeft binnen diverse projecten vrijwilligerswerk gedaan gericht op taalproblemen. Momenteel is Jantien vrijwilliger bij het UMCG, waar ze een tv-programma maakt voor kinderen in het ziekenhuis.